Pateikite BDAR užklausą

Jeigu pagal BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento) 15-22 str. norite:

  • gauti prieigą prie savo asmens duomenų,
  • paprašyti atnaujinti savo asmens duomenis,
  • paprašyti pašalinti savo asmens duomenis,
  • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą,
  • perkelti savo asmens duomenis,
  • paprašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba profiliavimą,
  • pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais,
  • pranešti apie asmens duomenų pažeidimus – 
    rašykite el. pašto adresu  arba