Pateikite BDAR užklausą

Jeigu pagal BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamento) 15-22 str. norite:

 • gauti prieigą prie savo asmens duomenų,
 • paprašyti atnaujinti savo asmens duomenis,
 • paprašyti pašalinti savo asmens duomenis,
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą,
 • perkelti savo asmens duomenis,
 • paprašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba profiliavimą,
 • pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais,
 • pranešti apie asmens duomenų pažeidimus – 
  rašykite el. pašto adresu klausk@kantar.com
  arba